Odstąpienie od umowy

BIBA-STYL

43-330 Wilamowice

ul. Paderewskiego 17B

tel: 338456821                  

                                                OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza drukowanymi literami

I. DANE KLIENTA:

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………

Ulica, nr domu/mieszkania: ………………………………………………………………………………….

Kod pocztowy i miasto: ………………………………………………………………………………………

Nr telefonu: …………………………………….. E-mail: ……………………………………………...…….

II. OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że na zasadzie  Regulaminu Sklepu

Internetowego, odstępuję od zawartej ze mną umowy sprzedaży, określonej zgodnie z

poniższymi parametrami:

Nr zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….

Określenie towaru, którego dotyczy odstąpienie: …………………………………………………………

Cena towaru, którego dotyczy odstąpienie: ……………………………………………………………….

Nr faktury/paragonu  i data jej wystawienia: ……………………………………………………………………………

Data odbioru towaru: ………………………………………………………………………………………...

III. DANE O RACHUNKU BANKOWYM

Informacje o rachunku bankowym, na który mają zostać zwrócone pieniądze w związku z wykonanym

prawem odstąpienia:

Nazwa banku: …………………………………………………………………………………………..…….

Nr rachunku:  …………………………………………………………………………………………………..

Dane właściciela rachunku bankowego: …………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami odstąpienia od umowy w trybie opisanym

 Regulaminu Sklepu Internetowego Biba Styl, w tym opisanymi tam warunkami

zwrotu towarów.

Data: ……………………………………

………………………………………….

Podpis klienta

 

 

 

                                                            Proszę pamiętać aby przy zwrocie towaru  dokonać zwrotu orginalnego paragonu.

 

nowa kolekcja

wiosna | lato

Kurtki to element garderoby który używamy przez trzy czwarte roku. Zabezpieczają nas przed chłodem jesiennych dni , ogrzewają mroźną zimą. Warto mieć ich kilka. Kurtki oprócz praktycznej funkcji spełniają chyba najważniejszą rolę w codziennej stylizacji .Zachwycają gamą kolorystyczną , Mnogością dodatków , kolorowych futer. W kolekcji BIBA znajdziesz modne kurtki pikowane, parki, bomberki, kurtki puchowe o najwyższej jakości puchu.Szeroka gama kolorystyczna oraz materiały najwyższej jakości umożliwią Ci klasyczny bądź modernistyczny look. CIESZ SIĘ ZIMA RAZEM Z NAMI.

SIEDZIBA GŁÓWNA

BIBA STYL SP.JAWNA
Ul:PADEREWSKIEGO 17 B
43-330 WILAMOWICE

NIP:547-02-80-123,REGON:070437610, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW POD NUMEREM KRS:0000031707,PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ,VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY.DATA DOKONANIA WPISU 15.01.2013
 

SKLEP FIRMOWY WILAMOWICE:

tel.: +48 662 083 792 

SEKRETARIAT:

tel.: +48 33 845 68 21
tel.:+48 512 119 094
Dział obsługi klienta czynny w godzinach 8.00 – 14.00
e-mail: sklep@biba-styl.pl
Sklep internetowy: www.bibasklep.pl

Projektowanie stron www Bielsko Pozycjonowanie Stron